Uitleg Rally (Oriëntatie)

Allereerst zullen we de definitie van een Toerrit t.o.v. Rally of wel oriëntatie uitleggen.

Toerrit:  De toervariant is als menner of te paard een goed georganiseerde buitenrit maken voor je plezier over een afstand van 25-30 km, zonder gepuzzel of foefen. Meestal uitgezet op basis van pijlen of een makkelijk te lezen route op papier.

Rally:  Puzzel/oriëntatie wedstrijd over een afstand van 25-30 km, die met behulp van je behendigheid en puzzelvaardigheid binnen een bepaalde tijd moet worden afgelegd.  Meestal voorzien van door de uitzetter bedachten foefen. (zie onderstaande uitleg.)

Rally (oriëntatie) rijden

Het rijden van een paardenrally rit is gebaseerd op het feit dat de uitzetter de rit heeft uitgezet met een reglement, puzzels, foefen en te noteren letters. Middels het noteren van deze letters kan de uitzetter nagaan of u goed of fout heeft gereden.  De uitzetter heeft als doel u af en toe om de tuin te leiden. Dit is naast de tijdnotering de competitie van de paardenrally. U zult echter nooit verdwalen, want met de z.g.n. opvangborden wordt u weer netjes op de juiste route gezet. Iedereen die kan lezen en schrijven kan meedoen.

Onderstaand een paar voorbeelden, deze kunnen per paardenrally verschillen en zijn hier puur als voorbeeld geschreven om de niet ervaren rallyrijders een stuk op weg te helpen. Maar u zult zien dat na een paar keer rijden van een rally en het ’s avonds bij de prijsuitreiking aanhoren van de uitleg u al steeds beter in de gaten krijgt waar het in de paardenrally (oriëntatie) om gaat.

Het reglement  (iedere rally heeft zijn eigen reglement)

Deze staat meestal op de website van de organisatie en bij aanvang van de paardenrit ontvangt u ook nog een reglement. In dit meestal (bijzonder) reglement staat vaak dat de rit wordt verreden aan de hand van een in de Nederlandse taal gestelde routebeschrijving. U bent verplicht zich te houden aan de geldende verkeersregels.  Maar ook de opgenomen afkortingen, routecontroles e.d. welke u tijdens de paardenrally wel of juist niet mag gebruiken. Let op want de uitzetter probeert keer op keer u van de wijs te brengen en kan bewust bijvoorbeeld een foute afkorting of een niet Nederlands woord in zijn routebeschrijving gebruiken. U dient deze dan te negeren en rechtdoor te rijden tot de eerst volgende routecontrole. Lees dus elke keer vooraf goed het uitgereikte reglement, want deze verschillen per paardenrally.

v.b. 1: Na paddestoel rechts. Dit is natuurlijk fout, want het moet zijn paddenstoel.
v.b. 2: Na Eifeltoren links. Ook dit is fout, want Eiffeltoren schrijf je met 2x ff
v.b. 3: Na verkeerslicht rechts. Uitleg: Als dit verkeerslicht op rood staat, moet u zich aan de verkeersregels houden en mag u dus niet rechtdoor, u gaat gedwongen naar links/rechts opzoek naar een volgende verkeerslicht of routecontrole (opvanger)

Oriënteringspunten  (voorbeeld)
Oriënteringspunten zijn vaste objecten, zoals:
– brievenbussen, kerken, scholen, wegen en wegsituaties.
– ze mogen niet in een opstal of achter glas zitten.
– ook afbeeldingen van objecten worden beschouwd als oriënteringspunten. Let op! de uitzetter wil deze weleens (bewust) niet vast zetten. Of juist achter glas of onder een afdakje hangen. Ook dan negeert u het object en rijdt u rechtdoor.

v.b. 4: Na speld in hooiberg links. Uitleg: Als u de speld al gevonden zou hebben, dan is de hooiberg een opstal er zit immers een dak boven de hooiberg.
v.b. 5: Na olijven rechts. Uitleg: Als de olijven in een glazen potje zitten, dan is dit dus fout, immers achter glas, maar let op! Heeft de uitzetter niet nog ergens een olijf als vast object neergehangen of afgebeeld.  (wat dacht u van de olijven die op een boot zitten). En dan is de opdracht dus uitvoerbaar en gaat u na de boot al rechts.

Controles  (voorbeeld)
Onbemande route controle en/of herstelopdrachten, waarvan een voorbeeld bij de inschrijftafel is geplaatst, welke voorzien kan zijn van een letter of getal, welke u zelf in het eerstvolgende lege vakje van uw controle kaart onuitwisbaar dient te noteren, kunnen ook deze een herstelopdracht bevatten.
Meestal staat er ook dat alleen rechts van de route geplaatste controles mogen worden aangedaan en dat deze voorrang hebben op de routeopdracht. De routecontroles zijn meestal herkenbaar aan een vlag en dat staat dan ook in het reglement. Maar let op!    De uitzetter wil ook hier wel eens de routecontrole aan de verkeerde kant van de weg zetten en of voorzien van fout geschreven letter. Ook het ontbreken of niet juiste kleur van de vlag bij de routecontrole kan een instinker zijn. In de paardenrally moet u dus altijd op uw hoede zijn.

DLW: = doodlopende weg
Volgens het reglement moet je wegen welke duidelijk doodlopend zijn, of voorzien zijn van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg of met een bord DLW beschouwen als niet aanwezig.  Ook hier wil de uitzetter je soms op het verkeerde been zetten.

v.b. 6: Eerste weg rechts: Uitleg: U nadert eerst een kruispunt met rechtdoor en links  het bordje DLW. U moet dus al gedwongen de rechter weg nemen. Dit beschouwt u dan als weg volgen en gaat nog steeds opzoek naar eerste weg rechts.

Tot slot

Paardenrally (oriëntatie) rijden is een leuke uitdaging, na een aantal keren zult u merken dat u doorheeft waar de uitzetter u probeert om de tuin te leiden. U zult merken dat het een kick geeft als u zijn foefen doorheeft en steeds vaker de juiste letters heeft genoteerd.  Bovenstaande uitleg was een korte toelichting om u een stukje op weg te helpen en de competitie met de andere menners en equipes aan te gaan.
Nog een laatste tip zorg dat u een goed Nederlands woordenboek bij u heeft en de verkeersborden nog eens goed doorneemt.

Veel succes en nu inschrijven.

De paardenrit uitzetters.

voorbeeldbord bij inschrijftafel

voorbeeldbord bij inschrijftafel